Slovenská pošta 42

Popis prevádzky

Slovenská pošta, a. s., pôsobí na trhu s poštovými službami už 25 rokov. Na tejto podstránke vám prinášame všeobecné informácie o našej spoločnosti z histórie a súčasnosti, ako aj iné užitočné informácie.

Spoločenská zodpovednosť je zakomponovaná do celkovej stratégie Slovenskej pošty (SP) so zámerom správať sa v rámci svojho podnikania zodpovedne k spoločnosti, jasne, spravodlivo a transparentne deklarovať podporu CSR aktivít a byť tak vzorom pre ďalšie organizácie.

Podpore filantropických projektov, ktoré aktívne napomáhajú zlepšiť kultúrne, zdravotné a sociálno–spoločenské podmienky na Slovensku, sa SP venuje dlhodobo. Od roku 1999 organizuje vlastný projekt Vianočná pošta, ktorý si získal obľubu širokej verejnosti. Začiatkom roka 2015 združila SP svoje aktivity v tejto oblasti pod názov POŠTA ĽUĎOM, čím jasne deklaruje svoju solidaritu a podporu spoločnosti.

V rámci spoločenskej zodpovednosti sa POŠTA ĽUĎOM zameriava prioritne na tieto oblasti:

Deti a zdravie podpora aktivít zameraných na deti a mládež s výrazným zreteľom na podporu zdravotnej starostlivosti a liečbu detí a mládeže

  • Kultúra – aktivity zamerané na podporu kultúry, so zreteľom na podporu slovenských umelcov a tvorcov, historické a kultúrne tradície Slovenska a kultúrne podujatia osobitného zreteľa
  • Znevýhodnené skupiny – aktivity zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov, napríklad zdravotne postihnutí občania, ľudia bez domova, ľudia v náročnej sociálnej situácii
  • Mládežnícky šport – sponzorská podpora športu so zameraním na mládežnícky šport – v odôvodnených prípadoch aj na seniorský šport a regionálne športové podujatia
  • Regionálne aktivity a projekty – podpora menších regionálnych aktivít a projektov s pôsobnosťou SP, ktoré svojou povahou zvyšujú kultúrne a sociálne prostredie
  • Vlastné CSR aktivity – dlhoročný projekt Vianočná pošta (vianocnaposta.sk)

Otváracie hodiny

pondelok - piatok: 7:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 12:00
nedeľa: Zatvorené


Kontakty

02/643 601 05
zakaznickyservis@slposta.sk
www.slposta.sk

Galéria

Prevádzku Slovenská pošta 42 nájdete na prízemí

1pp